Om oss

Vi betrakter oss som spesialister på arbeidshelse, hvilket betyr at vi arbeider med kunnskapsbaserte metoder for å få ledere og ansatte til å oppnå optimal funksjon på arbeidsplassen.

Vi utvikler mennesker og organisasjoner slik at de kan oppnå sitt fulle potensial på arbeidsmarkedet. Vi har fokus på å ta fram det beste i individet uansett om man er syk, frisk, sliter med personlige utfordringer, uansett om man er medarbeider eller sjef.

Vi har lang erfaring i å arbeide målrettet med arbeidstakere for å oppnå større og bedre  arbeidsdeltakelse samt færre og mindre omfattende sykmeldingsperioder. Dette kan inkludere forebygging, konkret behandling eller strukturelle/organisatoriske forslag til endringer – enkle eller komplekse tilfeller.

Dette gjør vi gjennom å fokusere på individets styrker og evner, analyse av kulturelle og strukturelle utfordringer ved arbeidsplassen og gjennom å arbeide etter tydelige og omforente mål.

Vi kan bidra før, under og/eller etter en sykmeldingsperiode. Dette gjør oss til en fleksibel samarbeidspartner og kan medvirke til at arbeidstaker og arbeidsgiver tidlig kan få den hjelp som trengs.  Dette skaper friskere ansatte, friskere arbeidsliv, minsker sykefraværet og sparer ressurser, og ikke minst: sparer den enkelte for lidelser og sammen med bedriften oppnår en bedre arbeidshelse på alle nivåer.

Vi har avtale med Helse Sør-Øst om behandlingstilbudet Helse og Arbeid, Psykisk helsevern-mild til moderat angst og depresjon der vi tilbyr arbeidsrettet psykologisk behandling i syv fylker.

Videre samarbeider vi med bedriftshelsetjenester, NAV, foretak og andre organisasjoner for å utvikle norsk arbeidsliv til å oppnå den beste arbeidshelse.