Velkommen til oss Spesialister på psykisk
helse i arbeidslivet
Photo

Hos Norsk Arbeidshelse møter du engasjerte psykologer som setter høye krav til kunnskap og profesjonalitet. Våre behandlinger tar alltid utgangspunkt i hvert individs unike behov og historie.

Norsk Arbeidshelse har avtale med Helse Sør-Øst innen ordningen Helse og Arbeid. Ordningen er for personer med angst og depresjon. Du som rammes av depresjon eller angst vil kunne oppleve at egen helse, familie/fritid og jobb, utfordres og at du ikke vil fungere på noen av disse områdene. Vi hjelper deg å gjenvinne egen helse så at du igjen oppnår mestring og balanse.

Vi tilbyr også tjenester til arbeidsgivere som ønsker å tilknytte seg psykologisk ekspertise ved sykefraværsoppfølging, arbeidspsykolog til ansatte eller andre behov som oppstår knyttet til psykisk helse og arbeidsliv.

Øyeblikkelig hjelp

Din fastlege - Legevakt: 116 117. Medisinsk nødtelefon 113