Arbeidspsykolog

Arbeidspsykolog

Photo

Arbeidspsykolog

De fleste vil i løpet av yrkeskarrieren oppleve gode og vonde dager. Vi i Norsk Arbeidshelse har mange års erfaring med å hjelpe personer for å mestre egen arbeidshverdag og egen psyke.
Gjennom individuelle samtaler kartlegger vi utfordringer og muligheter, samt at vi lager en omforent plan for utvikling.

Vanlige områder du sammen med arbeidspsykolog
jobber med er:

  • Angst og depresjon
  • Rolleforståelse
  • Søvn og livsstil
  • Stresshåndtering

For ledere

Photo

For ledere

Norsk Arbeidshelse tilbyr veiledning til ledere der hensikten er å styrke deg i din rolle og finne konkrete områder som du sammen med en arbeidspsykolog kan trene og bli bedre på.

  • Hvordan planlegge og gjennomføre vanskelige samtaler?
  • Hvordan følge opp sykmeldte ansatte?
  • Hvordan forebygge sykmeldinger?
Trenger du hjelp til å håndtere sykefravær?

Sykmelding er en utfordring for mange bedrifter. Norsk Arbeidshelse har mange års erfaring med å hjelpe ledere i arbeidet med sykefraværsoppfølging. Vi bistår også i medarbeiderundersøkelser

Icon