Bærekraft

Norsk Arbeidshelse sin policy innen klima, miljø og arbeidsmiljø:

Arbeidet med klima, miljø og arbeidsmiljø ved Norsk Arbeidshelse AS skal prioriteres og være en fast del av arbeidshverdagen. Norsk Arbeidshelse AS har en klimastrategi for å bevare et lavt CO2 avtrykk. Vi skal også ha fokus på å bevare og forbedre vårt arbeid rettet mot helse og miljø.

Norsk Arbeidshelse arbeid med klima, miljø og arbeidsmiljø

Arbeidsmiljø:

 • Alle ansatte skal trives og i all hovedsak glede seg til hver arbeidsdag. 
  Dette skal oppnås gjennom systematisk HMS arbeid, årlige medarbeidersamtaler, personalmøter og involvering i HMS arbeidet. 
 • Vi skal ikke ha noen form for personskade i vår virksomhet, akutt eller slitasje, som resulterer i sykefravær. 
  Dette skal oppnås gjennom systematisk risikovurdering av arbeidsplass og fokus på bevegelse. 

Ytre miljø:

 • Ha gjennomtenkt bruk av transport.
  Ved tjenestereise skal rutiner for tjenestereise ligge til grunn for valg av transport. 
  Det skal være rett balanse mellom elektroniske møter og møter med fysisk oppmøte. Våre kunder skal kunne velge videokonsultasjon om ønskelig av miljøhensyn.
 • Bevare dagens forbruk.
  Norsk Arbeidshelse skal fokusere på forbruk ved å etterstrebe elektronisk kommunikasjon fremfor kommunikasjon på papir. Dette sparer miljøet for innkjøp av papir, frakt av brev og avfall hos kunder. Norsk Arbeidshelse har fokus på hvordan vi kan benytte teknologi for å bevare eller minimere forbruk.
 • Alt forbruksmateriale skal være miljømerket.
 • Kildesortere i henhold til kommunens rutiner.
  Dette skal sikres gjennom rutiner for kildesortering som gjør det enkelt for den ansatte å kildesortere.
 • Redusere og bevare energiforbruket i lokale 
  Ved å ha gode rutiner skal vi støtte oppunder tiltak i bygg for å redusere og bevare energiforbruket.

Norsk Arbeidshelse er Miljøfyrtårn sertifisert og rapporterer årlig klima- og miljødata til Miljøfyrtårn. Ønsker du å se rapporten send en mail til kontakt@norskarbeidshelse.no.