Helse og Arbeid

Arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon i samarbeid med Helse Sør-Øst

Helse og Arbeid

Photo

Helse og Arbeid

Helse og arbeid er et behandlingstilbud for deg med mild til moderat angst eller depresjon. For å motta behandling hos oss må du ha rett til helsehjelp. Dette vurderes av lokalt Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Du må da henvises DPS og be om at henvisningen merkes:
«Helse og arbeid – Fritt behandlingsvalg: Norsk Arbeidshelse»

Ved Norsk Arbeidshelse gjennomføres all behandling hos psykolog. Behandlingen er arbeidsrettet.
Dette innebærer at et hovedmål med behandlingen er å sette deg i stand til å gjenvinne egen helse og komme tilbake i jobb eller studier.

Photo

Dersom DPS innvilger deg rett til helsehjelp vil vi motta informasjon fra DPS om dette. Vi sender da et brev til deg med informasjon om behandlingen. Du vil også motta en SMS med link til elektronisk utfylling av spørreskjema. Du vil også motta en SMS med timeinnkalling til første time. Denne må bekreftes. Dersom du ikke møter til timer, vil du motta et gebyr og behandlingen avsluttes. Eventuelle avlysninger må skje en virkedag før oppsatt time.

Eventuell avbestilling må gjøres senest 24 timer før avtalt tid for å unngå gebyr. Er timen din en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Til deg som venter på behandling

Sjekk ut videoene nedenfor om angst og depresjon.

Icon

Forløpskoordinator: Psykologspesialist Daniel Persson tlf: 922 520 52

Informasjonsfilm om Angst
Informasjonsfilm om depresjon

Rett til å klage

Hvis du anser at du som pasient ikke fått den hjelp du har rett til eller har andre invendelser.
Dette kan for eksempel være hvis du: får avslag på behandling, ikke får time til rimelig tid eller syns du ikke har fått informasjon eller oppfølging

Du har da mulighet å sende in en klage til kontakt@norskarbeidsehelse.no
Beskrive hva som skjedde, inkludert tid og sted. Vi leser gjennom og återkommer med svar.