Helse og Arbeid

Arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon i samarbeid med Helse Sør-Øst

Helse og Arbeid

Photo

Helse og Arbeid

Helse og arbeid er et behandlingstilbud for deg med mild til moderat angst eller depresjon. For å motta behandling hos oss må du ha rett til helsehjelp. Dette vurderes av lokalt Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Du må da henvises DPS og be om at henvisningen merkes:
«Helse og arbeid – Fritt behandlingsvalg: Norsk Arbeidshelse»

Ved Norsk Arbeidshelse gjennomføres all behandling hos psykolog. Behandlingen er arbeidsrettet.
Dette innebærer at et hovedmål med behandlingen er å sette deg i stand til å gjenvinne egen helse og komme tilbake i jobb eller studier.

Photo

Dersom DPS innvilger deg rett til helsehjelp vil vi motta informasjon fra DPS om dette. Vi sender da et brev til deg, via digipost, med informasjon om behandlingen. Du vil også motta en SMS med link til elektronisk utfylling av spørreskjema. Du vil også motta en SMS med timeinnkalling til første time. Denne må bekreftes. Dersom du ikke møter til timer, vil du motta et gebyr og behandlingen avsluttes. Eventuelle avlysninger må skje en virkedag før oppsatt time.

Eventuell avbestilling må gjøres senest 24 timer før avtalt tid for å unngå gebyr. Er timen din en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Til deg som venter på behandling

Sjekk ut videoene i meny lengst opp på siden

Icon

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator er ansvarlig for å sikre at du har et sammenhengende pasientforløp. Har du spørsmål angående din behandling ta kontakt med forløpskoordinator psykologspesialist Daniel Persson tlf: 92252052

Tilbakemeldinger

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Ønsker du å gi tilbakemelding på forbedringsområder eller uttrykke noe du ikke har vært fornøyd med. Send en e-post til: forbedring@norskarbeidshelse.no
Husk å ikke formidle sensitiv informasjon via e-post.

Rett til å klage
Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Mer informasjon om retten til å klage kan du få helsenorge.no

Klagen sendes skriftlig til:
Norsk Arbeidshelse
Tuneveien 89
1712 Grålum
Klagen bør beskrive hva som har skjedd, inkludert tid og sted.