Stressmestring

Stress

Photo

Stress

Stress er en kroppslig reaksjon som aktiverer deg til å yte. Dette kan skje gjennom positive hendelser, hendelser som gir oss energi eller glede. Som for eksempel å kjøre en berg- og dalbane eller ha et oppdrag på jobben som du opplever som spennende. I slike sammenhenger kan stresset være positivt og være helsefremmende.

Andre ganger kan stress være utløst av negative hendelser. Det finnes mange potensielle negative faktorer, men særlig en faktor ser man i arbeidslivet er utfordrende – at den ansatte har arbeidsoppgaver der denne opplever å ha liten kontroll. Da kan kroppen reagere med å bli syk.

Vi kan også oppleve at utfordringer blir for overveldende slik at de overgår terskelen for hva vår «hjerne» tåler og man blir rammet av en psykisk lidelse, f.eks angst eller depresjon. Som med somatiske sykdommer, kan en psykisk lidelse ramme hvem som helst, men det er ulikt hvilken og hva slags stressbelastning den enkelte tåler før det gir uttrykk i kroppslige eller psykiske plager.

Å investere i en arbeidspsykolog for å håndtere stress kan være et fremmed og stort steg for mange. Men, om du gjør det, kan det være at du opplever at det er den smarteste investeringen du har gjort for å hjelpe deg selv eller bedriften til å takle hverdagene bedre.

Photo

Stressmestring – Individuell oppfølging

Å benytte en arbeidspsykolog hos Norsk Arbeidshelse vil sørge for at du får hjelp til å kartlegge, utfordre og mestre situasjoner som er skadelige for deg.

Stressmestring – Gruppe

På vår gruppe får du konkrete verktøy til å håndtere en stressende hverdag både i forhold til jobb og privatliv. Du lærer mer om hvordan stress virker på deg og hvordan stress kan gi uhelse. Stressutløste plager kan forebygges, eller mestres dersom du allerede opplever at du er utsatt for stressrelaterte plager.

Stressmestring – Bedriftskurs

Norsk Arbeidshelse tilpasser kurs direkte for arbeidsgivere. Kursets innhold forankres i de unike forhold ved arbeidsplassen og kombineres med de individuelle behov og ønsker som finnes hos de ansatte.

Pris for Stressmestring

8 timers kurs fordelt på 4 samlinger: 5000 per deltager

Icon