Helse og Arbeid

Arbeidsrettet behandling ved angst og depresjon i samarbeid med Helse Sør-Øst

Helse og Arbeid

Photo

Helse og Arbeid

Helse og arbeid er et behandlingstilbud for deg med angst eller depresjon. For å motta behandling hos oss må du ha rett til helsehjelp. Dette vurderes av lokalt Distriktspsykiatrisk senter (DPS). Du må da henvises DPS og be om at henvisningen merkes:
«Helse og arbeid – Fritt behandlingsvalg: Norsk Arbeidshelse»

Ved Norsk Arbeidshelse gjennomføres all behandling hos psykolog. Behandlingen er arbeidsrettet.
Dette innebærer at et hovedmål med behandlingen er å sette deg i stand til å gjenvinne egen helse og komme tilbake i jobb eller studier.

Photo

Dersom DPS innvilger deg rett til helsehjelp vil vi motta informasjon fra DPS om dette. Vi sender da et brev, via digipost, til deg med informasjon om behandlingen. Du vil også motta en SMS med link til elektronisk utfylling av spørreskjema. Du vil også motta en SMS med timeinnkalling til første time. Dersom du ikke møter til timer, vil du motta et gebyr og behandlingen avsluttes. Eventuelle avlysninger må skje en virkedag før oppsatt time.

Eventuell avbestilling må gjøres senest 24 timer før avtalt tid for å unngå gebyr. Er timen din en mandag, må du avbestille eller endre den senest fredagen før.

Til deg som venter på behandling

Sjekk ut videoene i meny lengst opp på siden

Icon

Forløpskoordinator

Forløpskoordinator er ansvarlig for å sikre at du har et sammenhengende pasientforløp. Har du spørsmål angående din behandling ta kontakt med forløpskoordinator psykologspesialist Daniel Persson tlf: 92252052

Egenandel

Du må betale en egenandel på 386 kroner opp til frikort. Etter gjennomført time vil du motta en SMS fra Aspit med en link hvor du kan velge mellom å betale med Vipps, bankkort eller motta en faktura. Velger du faktura vil det legges på et fakturagebyr. Har du ikke betalt innen to døgn vil det uansett sendes en faktura.

Norsk Arbeidshelse benytter tjenesten Swedbank Pay fra PayEx for å ivareta betalingene.  For mer informasjon om betalingstjenesten Swedbank Pay se denne link, for å lese om vilkår se denne link.

Gebyr

Timer som ikke er avbestilt 24 timer før oppsatt time, blir fakturert med gebyr på 386 kroner, som ikke dekkes av frikort. Du avbestiller time ved å sende en SMS eller ringe til din behandler.

Frikort

Innbetaling av egenandel rapporteres til Helfo når egenandelen er betalt, eller når det sendes faktura fra Swedbank Pay. Det skal betales egenandel for alle gjennomførte timer frem til dato for tildelt frikort. Betaler du mer enn frikortgrensen vil du få tilbakebetalt av Helfo. Gebyr for ikke møtt dekkes ikke av frikortet. For mer informasjon se Eigendelar for helsetenester – helsenorge.no.

Videosamtale

Alle behandler i Norsk Arbeidshelse kan tilby videosamtale. Har du problemer med å møte til fysisk oppmøte (sykdom, ekstremvær eller annet) tar du kontakt med behandler som endrer timen til en video- eller telefonsamtale. Ved videosamtale vil du motta en link som kobler deg opp til en sikker videoløsning ved bruk av BankId. Samtalen kan gjennomføres på PC, nettbrett eller telefon, og bør gjennomføres på en plass der du kan sitte uforstyrret.

Tilbakemeldinger

Vi jobber hele tiden med å forbedre våre tjenester. Ønsker du å gi tilbakemelding på forbedringsområder eller uttrykke noe du ikke har vært fornøyd med. Send en e-post til: forbedring@norskarbeidshelse.no
Husk å ikke formidle sensitiv informasjon via e-post.

Rett til å klage
Du kan klage hvis du mener at du ikke har fått oppfylt dine rettigheter som pasient, eller at du ikke har mottatt de helse- eller omsorgstjenestene du har krav på. Mer informasjon om retten til å klage kan du få helsenorge.no

Klagen sendes skriftlig til:
Norsk Arbeidshelse
Tuneveien 89
1712 Grålum
Klagen bør beskrive hva som har skjedd, inkludert tid og sted.