Helse og Arbeid

Helsepersonell
Photo

Helse og Arbeid innebærer arbeidsrettet poliklinisk utredning og behandling for personer med angst og depresjon.

Pasienten skal ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, og vurderes å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet. Behandlingstilbudet har bedret psykisk helse og arbeidsdeltagelse som overordnet mål.

Avtale i fem sykehusområder

Helse Sør-Øst har inngått avtale med Norsk Arbeidshelse i sykehusområdene: Akerhus & Østfold, Oslo & Vestre Vike, Innlandet, Telemark/Vestfold og Sørlandet om å levere behandlingstilbudet Helse og Arbeid.

Icon

Henvisning fra fastlege

Photo

Henvisning fra fastlege

Henvisning sendes lokalt DPS for rettighetsvurdering.
Dersom pasienten ønsker behandling hos Norsk Arbeidshelse merkes henvisningen:
«Helse og Arbeid. Fritt behandlingsvalg: Norsk Arbeidshelse.»

Henvisningen bør inneholde relevant beskrivelse av helseutfordringer (angst og depresjon). Det er viktig at også arbeidssituasjon og funksjon beskrives. Oppgi sykemeldingsgrad uavhengig om vedkommende er sykmeldt.

Vi ber om at det sikres at pasientens mobiltelefonnummer er korrekt og opplyses om i henvisningsteksten.

Fastleger kan kontakte oss på telefon 69 19 38 00

Henvisning fra DPS

Photo

Henvisning fra DPS

Det lokale DPS rettighetsvurderer henvisning fra lege. Dersom det vurderes rett til Arbeidsrettet behandling og utredning, kan henvisning overføres til Norsk Arbeidshelse elektronisk. Alternativt sendes den pr post til Tuneveien 89 1712 Grålum.

Vi ber DPS om å sikre at det fremgår opplysninger om pasientens mobiltelefonnummer og henvisningsdiagnose ved oversendelse av henvisning.

DPS og annet helsepersonell kan kontakte oss på telefon: 69 19 38 00

Uønskede hendelser og avvik

Photo

Uønskede hendelser og avvik

Uønskede hendelser og avvik kan meldes via journalsystem, via brev eller gjennom å ringe Daglig leder på 92252052