info – Koronavirus

Koronavirus

Oppdatert 2020-10-06

Som et tiltak for å begrense spredning av koronasmitte, kan alle som ønsker det motta behandling over video.

Har du symptomer på covid-19, er i hjemmeisolering, karantene eller har vært i «gule eller røde regioner og land» de siste 10 dagene, skal behandlingen gjennomføre over video eller telefon. Se Helsenorge.no for mer informasjon om symptomer, karantene og definisjon på «gule og røde» regioner og land.

Ønsker du å behandling på video eller telefon, send en melding til din behandler eller ta kontakt med administrasjonen. Klikk for informasjon om Videosamtale

Ved fysisk oppmøte ber vi om følgende:

  • Desinfiser hender når du kommer og går
  • Benytt venteværelse så kort som mulig
  • Vi håndhilser ikke og har ingen annen fysisk kontakt
  • Vi holder minimum 1 meters avstand til hverandre