Helse og Arbeid – Helse Sør-Øst

Helse og Arbeid er arbeidsrettet poliklinisk utredning og behandling for personer med mild til moderat angst og depresjon. Pasientene skal ha rett til behandling i spesialisthelsetjenesten, og vurderes å ha betydelig funksjonstap og svekket livskvalitet. Behandlingstilbudet har bedret psykisk helse og arbeidsdeltagelse som overordnet mål. Det lokale DPS har fått ansvaret for å rettighetsvurdere denne pasientgruppen. Fastleger som ønsker å henvise til behandlingstilbudet sender henvisning til DPS som rettighetsvurderer og sender pasienter med rett videre til Norsk Arbeidshelse.

Raskere tilbake – Lettere psykiske lidelser, som tidligere var under Arbeidsdirektoratet og NAV, er nå overført til helsedirektoratet og delegert til de regionale helseforetakene. Raskere tilbake som prosjekt er gått over i drift ved helseforetakene.  Behandlingstilbudet heter nå Helse og Arbeid: Psykisk helsevern – Mild til moderat angst og depresjon.

Helse Sør-Øst har inngått avtale med Norsk Arbeidshelse i syv fylker om å levere behandlingstilbudet Helse og Arbeid. Norsk Arbeidshelse hadde avtale med NAV sitt tiltak Raskere tilbake – Lettere psykiske lidelser.


Behandlingstilbud

Norsk Arbeidshelse tilbyr en psykologisk arbeidsrettet individuell utredning og behandling. Utredningens formål er å skape et bilde av hvordan personlige, arbeidsmessige, og kontekstuelle faktorer har bidratt til forekomst og opprettholdelse av symptomer, funksjonsnivå og arbeidsevne. Dette gjøres dels gjennom screeningsverktøy som sendes ut til pasienten før første time og dels gjennom klinisk intervju. Samlet informasjon danner utgangspunkt for opprettelse av behandlingsplan, med eksplisitte, kliniske og arbeidsrelaterte mål. Ved sykmelding opprettes en friskmeldingsplan som formidles til fastlege. Behandlingens formål er redusert symptomtrykk, økt funksjonsnivå, forbedret livskvalitet og økt arbeidsevne. Valg av psykoterapeutisk metode gjøres i tråd med prinsipper fra evidensbasert psykologisk praksis med integrering av jobbfokusert terapi.

Norsk Arbeidshelse starter utrednings-/behandlingsforløp så raskt som mulig og senest fire uker fra mottatt henvisning.


Henvisning – Fastlege

Merk henvisningen: Helse og Arbeid – Norsk Arbeidshelse og send den til lokal DPS.

Beskriv relevante helseutfordringer (angst og depresjon). Det er viktig at også arbeidssituasjon og funksjon beskrives. Oppgi eventuell sykemeldingsgrad.

Vi ber om at det sikres at pasientens mobiltelefonnummer er korrekt og opplyses om i henvisningsteksten.

Fastleger kan kontakte oss på telefon: 95526274 mellom 8.00 og 15.30.


Henvisning – DPS

Det lokale DPS skal rettighetsvurdere henvisning fra lege, gis det rett til Arbeidsrettet behandling og utredning skal henvisning sendes Norsk Arbeidshelse.

Norsk Arbeidshelse har direkte avtale med Helse Sør-Øst, anledning til også motta pasienter innen målgruppen som står på ordinær venteliste i DPS.

Vi ber DPS om å sikre at det fremgår opplysninger om pasientens mobiltelefonnummer og henvisningsdiagnose ved oversendelse av henvisning.

DPS og andre samarbeidspartnere kan kontakte oss på telefon: 95526274 mellom 8.00 og 15.30.


For deg som pasient

Hvis du vil bli henvist til oss for behandling hos psykolog snakker du med din fastlege som henviser til DPS.

Etter vi har mottatt henvisningen fra DPS sender vi brev med informasjon om tiltaket og spørreskjemaer for utfylling. Behandler vil i løpet av kort tid ta kontakt fortrinnsvis via mobiltelefon for å avtale første time. Ta med ferdig utfylt spørreskjemaer til første time. Du og behandler vil i fellesskap bli enige om behandlingen videre.

Egenandel på 351 NOK betales via Medipay. Du får en SMS etter avsluttet time med følgende betalningsalternativ: Vipps, kortbetaling eller faktura.

Vi har telefontid mellom 9.00-13.00 

Telefon: 69193800

Du kan også sende e-mail med navn, telefonnummer, fylke og kort hva det gjelder. Vi tar kontakt så snart vi har anledning. Merk at du ikke kan sende sensitiv informasjon på e-mail.

E-mail: kontakt@norskarbeidshelse.no

Forløpskoordinator: Psykologspesialist Daniel Persson: 92 25 20 52